Gubbachiya Inchara

Gubbachiya Inchara

Thursday, December 20, 2007

Shayaron ki kya kammi hai, hum se hi puchalo, jab bhi dil milte hai banta hai ashiq...tik usi tarah jab dil tuttha hai tho bantha hai shayar